Ansökningstyp:

Företagsinformation

Företag Number:

Företagsnamn*:

Land*:

Adress*:

Stad*:

Postnummer*:

Kategori


Är huvudkontorets adress identisk med företagets adress?


Har företaget fler än en ägare?


Antal år:
Most Chosen:

Din information:

E-post: *

Förnamn: *

Efternamn:

Telefon: *

Företag:

Befattning:

Jag godtar leireg.se´s Villkor, och jag ger leireg.se tillåtelse att hantera min ansökan.

Våra kunder älskar oss

Varför våra kunder använder
leireg.se

Nedan följer några uttalanden från Trustpilot om varför våra kunder använder leireg.se

About Leicode

Teamet bakom LEI Code är extremt engagerat och har stor expertis inom validerings- och ansökningsprocesser inom dataregister. Vi hjälper alla företag samt fonder, föreningar etc. med LEI-koder.

Kontakt

Kristianiagade 1, 2100 Copenhagen E, Denmark

info@leireg.se

LEI: 894500N6DS94AVMR9R44