Ansökningstyp:


Företagsinformation

Företag Number:

Företagsnamn*:

Land*:

Adress*:

Stad*:

Postnummer*:


Är huvudkontorets adress identisk med företagets adress?

Företagets huvudkontor:

HQ Land:

HQ Adress :

HQ Stad:

HQ Postnummer:


Kontrolleras den juridiska personen av endast privatpersoner (fysiska personer) ?


Ägs företaget av ett annat företag ? (>50%)


Konsoliderar moderbolaget de finansiella rapporterna/årsredovisningen ?


Kan du offentliggöra informationen om moderbolaget, för antingen det direkta eller yttersta moderbolaget ?

OBS! Juridiska personer måste lämna data på både nivå 1 (vem är vem) och nivå 2 (vem äger vem). Dessa ses som grundläggande och värdeskapande element i LEI, vilka etablerar LEI som en högkvalitativ enhetsidentifierare globalt. Om moderbolagsdata (nivå 2) inte är tillgängliga, vänligen inaktivera detta avsnitt och välj ett lämpligt undantag.

Vänligen klargör ägarstrukturen nedan. Observera att vi kan komma att kontakta dig för ytterligare information:


Antal år:
Mest utvalda:

Din information:

E-post: *

Förnamn: *

Efternamn: *

Telefon: *

Våra kunder älskar oss

Varför våra kunder använder
leireg.se

Nedan följer några uttalanden från Trustpilot om varför våra kunder använder leireg.se